Sistaminutentips om Resefakta. Tips om billiga sistaminuten resor från Vingresor, Fritidsresor, Ving, GoStay, Detur, Solresor, Lion Alpin och Apollo mfl. Restresor och sistaminuten från Stockholm Arlanda, Göteborg Landvetter, Malmö Sturup mfl.

Vilkor vid charterresor

Datum: 2009.01.16 | Kategori Resefakta

Vilkor vid charterresor, paketresor, sistaminuten och restresor. Konsumentverket har träffat en överenskommelse med vissa branschförbund inom resebranschen. Här en kort sammanfattning om vad det står i ”Allmänna villkor för paketresor”: Om reseavtalet Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift. Uppgifter i arrangörens […]

Om restresor och sista-minuten resor i kategori: Resefakta

Dina rättigheter vid flygresor

Datum: 2009.01.16 | Kategori Resefakta

Om flygbolag bryter mot EU:s regler om flygpassagerares rättigheter kan du anmäla de till Konsumentverket. Reglerna innebär att passagerare har rätt att kräva ersättning och hjälp vid överbokade eller inställda flyg. Vid större förseningar har man rätt att kräva mat och hotellrum. Reglerna innebär i korthet att flygresenärer har rätt till vissa minimibelopp i ersättning […]

Om restresor och sista-minuten resor i kategori: Resefakta

Fakta om resegarantilagen

Datum: 2009.01.16 | Kategori Resefakta

Lagen om resegaranti eller resegarantilagen ger dig ett minimiskydd om av någon anledning din resa inte blir av, till exempel om resebolaget har försatts i konkurs. Resegarantilagen gäller paketresor eller transporter som sker tillsammans med paketresor. Den omfattar också resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. […]

Om restresor och sista-minuten resor i kategori: Resefakta

Lagar vid paketresor, charter och sistaminuten resor

Datum: 2009.01.08 | Kategori Resefakta

Lagar vid paketresor, charter och sistaminuten resor regleras i paketreselagen. Broschyrer och resekataloger ska vara tydliga och begripliga. Det ska finnas information om pris, resmål, transporter, inkvartering, måltider, resplan och betalningsvillkor. Paketreselagen skyddar dig när du åker på en paketresa, en så kallad charterresa. Enligt lagen består en paketresa av transport och övernattning eller någon […]

Om restresor och sista-minuten resor i kategori: Resefakta

Tips och råd inför charterresor

Datum: 2009.01.08 | Kategori Resefakta

Att tänka på innan du köper en sistaminutenresa, restresa, paketresa eller charterresa: Om du är tveksam att arrangören har ställt en resegaranti kan du kontrollera hos Kammarkollegiet, 08-700 08 00. Även om du bara köper själva flygbiljetten, så kallad flygstol, kan den omfattas av resegarantin. Vilka krav ställer du på resans innehåll, på hotell och […]

Om restresor och sista-minuten resor i kategori: Resefakta