Sistaminutentips om Vilkor vid charterresor. Tips om billiga sistaminuten resor från Vingresor, Fritidsresor, Ving, GoStay, Detur, Solresor, Lion Alpin och Apollo mfl. Restresor och sistaminuten från Stockholm Arlanda, Göteborg Landvetter, Malmö Sturup mfl.

Vilkor vid charterresor

Datum: 16.01.2009 | Kategori Resefakta

Vilkor vid charterresor, paketresor, sistaminuten och restresor. Konsumentverket har träffat en överenskommelse med vissa branschförbund inom resebranschen.

Här en kort sammanfattning om vad det står i ”Allmänna villkor för paketresor”:

Om reseavtalet

Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift.

Uppgifter i arrangörens broschyrer är bindande. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger och broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.

Om betalning av resa

Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning, en anmälningsavgift. Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.

Om avbeställning av resa

Resenären har rätt att avbeställa resan mot en viss kostnad.

  • Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala 5 procent av resans pris.
  • Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresan ska resenären betala 15 procent av resans pris.
  • Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 24 timmar före avresan ska resenären betala 50 procent av resans pris.
  • Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan ska resenären betala hela resans pris.

Om avbeställningsskydd

Resenär som tecknat avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan ifall:

  • resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas/sambos nära släkting eller medresenären drabbas av allvarlig sjukdom eller olycksfall så att resan inte kan genomföras.
  • resenären drabbas av annan allvarlig händelse som till exempel brand i den egna bostaden.
  • medresenären avbeställer sin resa.
  • Resan ska avbeställas så snart som möjligt och måste styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.

Om resenären godtar en sämre ersättningsresa, har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller om en sådan resa inte kan erbjudas, ska han snarast få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.

Om fel och brister vid resa

Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad.

Vid andra fel, till exempel att inkvarteringen inte håller vad som utlovats, har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören kan bevisa att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll, som denne inte skäligen kunde ha räknat med när avtalet ingicks, och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha räknat med när avtalet ingicks.

Om reklamation av resa

Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

Källa: Konsumentverket

Taggar:

Om restresor och sista-minuten resor i kategori: Resefakta


Sök efter fler restresor och sistaminuten-resor hos Ticket resor:

Gif banner 468x60


Sök efter fler restresor sista-minutenresor hos Vingresor:Andra sidor här på sistaminutentips.se som handlar om  Vilkor vid charterresor och Resefakta:


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /storage/content/03/171903/sistaminutentips.se/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2841